Skader og forsikring

Publiseringsdato: Oct 15, 2009 8:21:23 PM

SKADER OG FORSIKRING

Dersom skade oppstår er det viktig å kontakte vaktmester snarest (eller en i styret) for om mulig å begrense skadeomfanget, f.eks. ved lekkasjer. Vaktmesteren: 48 00 39 10

Bygget er dekket av huseierforsikring med det omfang som til enhver tid er forsvarlig.  Eventuelle forsikringsmessige forhold tas opp via styre og forretningsfører.

Den enkelte må selv sørge for å forsikre sitt innbo.

Som aksjonærer i AS Bredalsgården er vi eiere av dette flotte bygget fra 1950. Det er i alles interesse at huset tas vare på og beholder sin gode standard.