Info fra styret juni 2015

Publiseringsdato: Sep 28, 2015 12:39:34 PM

Det har vært en del forvirring om varmeregnskapet. Se vedlegg for info.