Parkering

Parkering

AS Bredalsgården har dessverre ikke anledning til å tilby faste p-plasser til alle beboerne. Følgende er en oversikt over parkeringsmuligheter både på vår eiendom og i nabolaget.

1. Bakplassen

Bakplassen kan benyttes til vare- og persontransport i henhold til husordensreglene våre.

Dersom det er behov for kortere parkering i forbindelse med flytting/varetransport/persontransport el.l. må en lapp legges i bilvinduet med leilighetsnummer og kontakttelefonnummer. Se mer info om dette i husordensreglene og på skiltet på porten. 

 2. Soneparkering og parkeringsautomater

 Soneparkering og parkeringsautomater finnes på Nygårdshøyden.

 En oversikt over Bergen Kommunes soneparkering finnes her.

 Det finnes også parkeringsautomater i Dokkeveien slik at besøkende kan få parkere nærmere oss.

 3. Parkeringshus

Parkeringshus er også tilgjengelige for de som ønsker dette. Både Vitalitetssenteret på Møhlenpris, Jekteviken og Klostergarasjen tilbyr leie av parkeringsplasser til enkeltpersoner.