Husordensregler

HUSORDENSREGLER for beboere i Torborg Nedreaasgate 18-20.

På styremøte i AS Bredalsgården ble det den 27.05.97 vedtatt slike nye ordensregler:

Alle som bor i huset skal bidra til ro og orden, og plikter å følge de husordensregler som er og måtte bli gitt.

Beboerne må ikke ved støy, musikk o.l. sjenere sine naboer.  Skal man ha fest bør man si fra til sine naboer på forhånd.

Til sang og musikkundervisning kreves styrets tillatelse.

Musikkøvelser, banking, boring etc. må kun finne sted i tidsrommet kl. 08.00 til kl. 20.00 på hverdager (til kl. 16.00 på lørdager).  Etter kl. 23.00 skal det være ro i huset.

Gatedører skal være låst hele døgnet.  Beboerne anmodes om ikke å slippe inn ukjente personer.

Det er tillatt å holde hund/katt, men husdyrholdet må ikke være til sjenanse for de øvrige beboere.

Forskjellige bestemmelser

Bergen, den 27. mai 1997

AS Bredalsgården