Rabatter

Rabatter til beboerne

StorBergen har forhandlet rabatter hos flere forskjellige butikker og tjenester. Se her for en oversikt.

Beboerne i AS Bredalsgården kan benytte seg av de fleste av disse ved fremvisning av AS Bredalsgårdens medlemskort i StorBergen Boligbyggelag.

Vaktmesteren har fått et slikt medlemskort og dette kan lånes ut til beboerne ved behov.

Forøvrig vil styret minne om at AS Bredalsgården har fått rabatter hos Get for levering av internettjenester til beboerne. Se Tv og bredbånd for info om dette.